های موآ 👋🏻💙

همه ی دنس پرکتیس های تی اکس تی از اون روز اول تا به امروز اینجا قرار داده میشه. ( هرچی تو قسمت پرکتیس یوتیوب تی اکس تی بود …)💃🏻💙
همه لینک ها توی آپلود بویه.💙

کیفیت های دیگه هم به مرور اضافه میشه.💙
کامنت و نظر هم دیگه با خود شماست.💙
 همه دنس پرکتیس ها عکس داره ، لود شدن صفحه ممکنه طول بکشه.💙

به جز اینا سوالی بود بپرسید.💙

لاو یو موآ ، سارآنگه❤️💙


 

TXT (투모로우바이투게더) 'Opening Sequence' Dance Practice

1080P|49.32 MB

2022.05.22

TXT (투모로우바이투게더) 'Good Boy Gone Bad' Dance Practice

1080P|70.68 MB

2022.05.16

TXT (투모로우바이투게더) ‘It Boy, The Rockstar' Dance Practice #MOA_PRODUCTION

1080P|67.1 MB

TXT (투모로우바이투게더) 2022 Weverse Con ‘Frost’ HUENINGKAI SOLO Dance Practice

1080P|8.6MB

TXT (투모로우바이투게더) '0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori' Dance Practice (Halloween ver.)

1080P | 54.32MB

TXT (투모로우바이투게더) '교환일기 (두밧두 와리와리)' Dance Practice (Chuseok ver.)

1080P | 95.00

[TXT & EN- Choreography] 'Legend of K-POP' 2021 KBS 가요대축제 Dance Practice

1080P|143.1MB

TXT (투모로우바이투게더) '교환일기 (두밧두 와리와리)' Dance Practice

1080P|74.8MB

TXT (투모로우바이투게더) ‘Magic’ Dance Practice

1080P|54.5MB

TXT (투모로우바이투게더) 'LO$ER=LO♡ER' Dance Practice

1080P|56.9MB

TXT (투모로우바이투게더) '0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori' Dance Practice

1080P|101.2 MB

TXT (투모로우바이투게더) 'Poppin' Star' Dance Practice

1080P|14.4 MB

[2021 DREAM WEEK] TXT (투모로우바이투게더) 'Sriracha' Dance Practice #MOA_CAMPUS

1080P|14 MB

TXT (투모로우바이투게더) 2021 MMA ‘Outro’ Dance Practice

1080P| 14 MB

0X1_LOVESONG Halloween ver Dance Practice

1080P|51.3MB

TXT(Tomorrow X Together)Cat & Dog Dance Practice (Animal ver.)
 
Download 440/17.46MB
گایز کیفتش مث 720
 
CROWN Dance Practice (CU ver)
​​​​​
1080P| 117.1MB